Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

UW PRIVACY IS BIJ GOEDKOPEDEALS GEWAARBORGD

Privacy & Cookies

 
PRIVACY STATEMENT
 

Privacy statement

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Gd-internet kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gd-internet, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gd-internet verstrekt. Gd-internet kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM GD-INTERNET GEGEVENS NODIG HEEFT
Gd-internet verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Gd-internet uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
juridische dienstverlening.

HOE LANG GD-INTERNET GEGEVENS BEWAART
Gd-internet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN 
Gd-internet verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de adresgegevens, die nodig zijn voor PostNL om uw bestelling bij u te kunnen afleveren.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Gd-internet worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Gd-internet gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Gd-internet maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Gd-internet bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan Gd-internet te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Gd-internet heeft hier geen invloed op.
Gd-internet heeft Google geen toestemming gegeven om via Gd-internet
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

PUBLICATIE
Wij publiceren uw klantgegevens niet.
 

SOCIAL MEDIA ( COOKIES)
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram of Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Instagram of Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Instagram, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Gd-internet. Dit kan via email (contactpagina) of schriftelijk. Gd-internet
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Gd-internet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gd-internet maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gd-internet
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Gd-internet op via
bovengenoemde mogelijkheden. 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Goedkopedeals.nl is een website van Gd-internet. Gd-internet is als volgt te bereiken:
Post- en vestigingsadres: Provincienlaan 58 - 9642GZ Veendam Nederland
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 02095877
Telefoon: 0598-785972
E-mailadres: klantenservice@goedkopedeals.nl

 

WEBWINKEL SOFTWARE


 
Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCV. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet gedeeld tijdens onderhoud van deze site met CCV shop . CCV shop heeft slechts toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. CCV shop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. CCV shop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. CCV shop houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.
 
 

PAYMENT PROCESSORS


Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow payments. Sisow payment verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Sisow payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow payments behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 

FACTURATIE EN BOEKHOUDEN


Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij GEEN gebruik derden. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling dus niet met externe personen of bedrijven. Uw gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, Gd-internet heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Gd-internet is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Gd-internet gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
 
 

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING


Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Gd-internet of een eed of wettelijke verplichting.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en

besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

MEDEWERKING AAN FISCAAL EN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK

In voorkomende gevallen kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
 
 

COOKIES

 
GEBRUIK VAN COOKIES
Gebruik Cookies

Cookiebeleid van goedkopedeals.nl (hierna bedrijfsnaam gd-internet)
Gd-internet maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScript op zijn webwinkels. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze webwinkel willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen wij je zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van deze technieken, waaronder cookies door Gd-internet.


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?
Wij zijn internet postorder bedrijf Gd-internet. Ons adres is: Provincienlaan 58, 9642 GZ Veendam. En wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid.


Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze webwinkel gebruikt. Deze cookies kunnen uw computer niet besmetten met virussen en dergelijke.


Wat zijn de overige technieken?
JavaScript is een standaard internettechniek die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen.

Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande webwinkels.


Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:


Het surfen in onze webwinkel leuker en makkelijker voor je wordt;
Je bij jouw bezoek aan onze webwinkel niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren;
We je speciale functionaliteiten kunnen aanbieden zoals de verlanglijst of je winkelwagentje;
We kunnen meten hoe onze webwinkel wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
We kunnen herkennen wat voor soort apparaat je gebruikt als je bij ons op bezoek bent;

Cookies van derden
Via onze webwinkel worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.


Welke cookies gebruiken wij? In het kort:

Functionele cookies of noodzakelijke cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het winkelwagentje en het afrekenen.


Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze webwinkel door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze webwinkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.


Social media cookies van derden
Socialmediacookies zijn cookies die functionaliteiten van socialmediawebsites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTubefilmpje dat bij een producte staat, je postcode matchen bij een adres, een selectie van een afhaalpunt in Google Maps of een 'like'-knop voor Facebook.


Functionele of noodzakelijke cookies
Functionele of noodzakelijke cookies helpen de webwinkel van Leukerseksleven naar behoren te laten werken. Denk hierbij aan:


De producten die jij aan jouw verlanglijstlijst toevoegt, worden onthouden en opgeslagen;
Het geven van een melding bij een niet afgeronde bestelling, zodat je jouw producten in het winkelwagentje niet kwijtraakt;
Je browserinstellingen worden opgeslagen, zodat je onze webwinkel optimaal op jouw beeldscherm kunt bekijken;
De mogelijkheid je inloggegevens op te slaan zodat je deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren;
Een gelijkmatige belasting van de website, waardoor die functioneel en bereikbaar blijft;
Het opsporen van mogelijk misbruik of mogelijke problemen in onze webwinkel, door bijvoorbeeld opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.

Analytische cookies
Wij gebruiken met behulp van derden analytische cookies om het winkelgebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze webwinkel kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze webwinkel voortdurend geoptimaliseerd wordt. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:


Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van je computerscherm en welk apparaat je gebruikt;
Vanaf welke pagina je op de webwinkel bent gekomen;
Wanneer en hoe lang je de webwinkel bezoekt of gebruikt;
Of je gebruik maakt van functionaliteiten van de webwinkel. Of je iets zoekt op onze website, het bekijken van een eerdere bestelling en dergelijke.
Welke pagina’s je bezoekt in onze webwinkel.

Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:

Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze webwinkel;
Het meten van de tijdsduur per bezoek;
Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze webwinkel bezoekt.

Social media cookies van derden

Hoe werken social media cookies van derden?
Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer je in onze webwinkel een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je een pagina van onze webwinkel wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:


Facebook
Google+ / YouTube
LinkedIn
Twitter

Browserinstellingen
Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, pas dan je browserinstellingen aan. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Je kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser, apparaat en computer die je gebruikt moet aanpassen. Wij willen je erop attenderen dat als je geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze webwinkel goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de webwinkel verloren gaan of dat je bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Je kunt naar de handleiding van je browser gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser om hier meer informatie over te lezen.


Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.


Cookies verwijderen

Cookies verwijderen in Microsoft Edge:
Klik op het Menu icoon (icoon met 3 lijntjes) rechts bovenin. Klik op het icoontje van het klokje, dit is het tabblad ‘Geschiedenis’. Klik op ‘Alle geschiedenis’ wissen. Nu kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en opgeslagen websitegegevens’ aan en klik op ‘Wissen’. Onderaan kun je aangeven of je deze gegevens altijd wilt wissen bij het afsluiten van Microsoft Edge.


Cookies verwijderen in Chrome:
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op ‘Instellingen’ > ‘Geschiedenis’ > ‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier 'Alles'.


Cookies verwijderen in Firefox:
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Ga naar ‘Opties’ > ‘Privacy’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier op 'Alles'.


Cookies verwijderen in Safari:
Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin het venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Verwijder alle Websitegegevens’.


Cookies verwijderen in Internet Explorer:
Klik op het icoontje van een tandwieltje rechts bovenin. Ga naar het menu ‘Beveiliging’ > ‘Verwijder browsegeschiedenis’. Nu kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies en website data’ aan. Klik onderaan het venster op ‘Verwijderen’.
 
 

SSL BEVEILIGING

 
BEVEILIGDE BESTELLINGEN
Wij vinden dat de privacy en veiligheid van onze klanten voorop staat. 

Dit is ook de reden dat wij alle bestellingen en logins beveiligd hebben met een 256bits SSL encryptie.
Overigens zijn al onze webwinkel pagina's via deze SSL encryptie beveiligd

SSL-encryptie - Zekerheid bij online kopen
Om u als klant te beschermen, gebruiken wij veilige coderingstechnologieën. Middels SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn, dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn. 

Wat betekent SSL-encryptie?
Wanneer u op onze SSL-beveiligde site komt, onderzoekt uw browser of onze server het juiste SSL-certificaat bevat. Een SSL digitaal certificaat is een elektronisch dossier dat unieke computers en servers identificeert. De digitale certificaten staan de cliënt (browser) toe om de server authenticatie te controleren voordat er een SSL-verbinding tot stand wordt gebracht. Wanneer uw computer de gegevens vrij geeft worden deze m.b.v. 256 bits encryptie over het internet naar onze server gezonden.

Hoe herkent u een SSL-encryptie?
Bij alle onderdelen van onze site waar u gegevens gebruikt worden, zoals bij het bestellen of inloggen, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit heel gemakkelijk controleren. Wanneer u zich op een versleuteld gedeelte van onze site bevindt, ziet u een slotsymbool rechtsonder in je browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.


| Meer

Copyright Goedkopedeals.nl 2020